Lista parteneriatelor educaționale

An școlar 2018-2019

Nr. crt.

Denumire proiect / activitate

Organizator /Coordonator

Partener

Acord de parteneriat/ protocol de colaborare

Nr. de înregistrare

1.       

Prevenire și consiliere antidrog

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Protocol de colaborare

1758/28.06.2019

2.       

Proiect “Mirajul cunoaşterii prin farmecul lecturii”

Asociaţia Epigramistilor “Satricon”, Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Protocol de colaborare

2949/19.12.2018

3.       

Implementare program de perfecționare cadre didactice

Asociaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi Educaționale Catharsis

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2065/18.09.2018

4.       

CTT”Transilvania” – filială a CCD Cluj

Casa Corpului Didactic Cluj

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

 

Acord de colaborare

2297/12.10.2018

5.       

Să citim împreună pentru un stil de viață sănătos: "Mens sana in corpore sano"

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Școala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I Cluj Napoca

Biblioteca Județeană

"Octavian Goga"

Librăria Bookstory

 

Protocol de colaborare

2298/12.10.2018

6.       

Mirajul cunoașterii prin farmecul lecturii – cerc de lectură

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Școala Gimnazială

"Ion Creangă"

Biblioteca Județeană

"Octavian Goga"

Librăria Bookstory

 

Protocol de colaborare

2299/12.10.2018

7.       

Implementarea proiectului “Pași pe urmele lui Edison”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Liceul Borșa, Maramureș

Acord de parteneriat

598/06.03.,2019

8.       

Concurs județean “Teens’ Quiz”

Colegiul Tehnic Energetic

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de colaborare

 2809/10.12.2018

9.       

Proiect educațional “Violența în mediul școlar – lupta pentru eradicarea ei și a respectării dreptului copilului”

Colegiul Tehnic Turda

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

706/19.03.2019

10.   

Prevenire abandon școlar

Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Convenție de colaborare

2199/01.10.2018

11.   

Geo4All

Facultatea de Geografie, UBB

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2076/31.07.2019

12.   

Dezvoltare și extindere rețea școli comunitare

Fundația “Noi Orizonturi” Lupeni

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

1746/27.06.2019

13.   

Implementare Program “Școala pentru toți”

Fundația “World Vision Romania”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania

Acord de parteneriat

129/21.01.2019

14.   

Clujul are suflet

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

1092/10.05.2019

15.   

Concurs Național de creaticitate: “Protegez la Naure”

Fundația Pro Henri Coandă / Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania

Acord de parteneriat

2618/16.11.2018

16.   

“Green Skills at vocational Education”

Institutul Postliceal “Phoenix”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Protocol de colaborare

2274/10.08.2018

17.   

Implementare programe Junior Achievement

JA România

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2161/29.09.2018

2040/17.09.2018

2074/18.09.2018

18.   

Predare pentru învățare: modalități de eficientizare a învățării-preocupări ale școlii de azi

Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

282/07.02.2019

19.   

Proiectul “Adolescentul modern”

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

 396/15.02.2019

20.   

Proiectul Concurs-Expoziție „Icoana Sfântului Andrei oglindită în sufletele românilor”

Școala Profesională Specială „Samus”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2700/27.11.2018

21.   

Promovarea ofertei școlii

SC New Age Radio SRL

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Prestări serviciii media

1246/22.05.2019

22.   

“Punţi spre prietenie”

Şcoala Gimnazială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Înclusivă/Intgrată

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2698/27.11.2018

23.   

Parteneriat orientare şcolară şi profesională

Şcoala Gimnazială “Emil Isac”

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2387/19.10.2018

24.   

Curs de prim ajutor ȋn săptămâna “Școala Altfel”

Şcoala Postliceală F.E.G.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord de parteneriat

2515/07.11.2018

25.   

Educația juridică a elevilor din liceu

Universitatea Creștină

 ,,Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Drept Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Protocol de colaborare

774/25.10.2018

26.   

Orientare profesională a elevilor

Universitatea și Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj Napoca

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Acord bilateral de colaborare

542/28.02.2019

27.   

Activități de practică pedagogică

Universitatea Tehnică – Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

Act adițional la Protocol de colaborare

1486/07.06.2019

 

Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,

 prof. Chita Simona-Monica