TABEL-NOMINAL

Cu angajații Colegiului Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca.

An școlar 2019-2020

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr.crt.

Numele si prenumele

Functia

1.        

Bothaza Simona-Ana

secretar

2.        

Călian George-Mihai

informatician

3.        

Chișu Laura-Florina

administrator financiar

4.        

Kozma-Peti Aurora

secretar șef

5.        

Macaria Daciana

administrator patrimoniu

6.        

Moldovan Călin

supraveghetor de noapte

7.        

Mureșan Marinela

laborant/contabil

8.        

Prodan Rodica

bibliotecar

9.        

Socaciu Daniela-Nastasia

pedagog școlar